Politie voertuig wegslepen


Opgelost350 views
0

Kan voertuig niet wegslepen het word telkens geannuleerd. Heb op meerdere plaatsten de voertuig geprobeerd weg te slepen maar lukt niet. Daarnaast kan ik ook niet politie voertuigen wegslepen.

Question is closed for new answers.
Selected answer as best
0

Fixed.

Politie kan de ANWB opdracht geven het voertuig naar de Domeinen te slepen. Daar kan het voertuig middels een straf en/of boete terug gekregen bemachtigd worden.

Selected answer as best
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.