police job handboeien.


Opgelost75 views
0

Linker shift + numpad 6 in stil stand werkt niet.
— ook als je achter de persoon staat.

Wat wel werkt,
— Rennend Γ±aar de persoon en dan numpad 6.
— In beweging zijn naar de persoon in kwestie + numpad 6.
Tekst tijdens arrestatie.
Links onder zie screenshot.

Question is closed for new answers.
Selected answer as best
0

Fixed: Vertaling
Fixed: Controller button conflict
Fixed: Stilstaan tijdens arresteren

Selected answer as best
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.