Juwelier & politie


Opgelost80 views
0

2 politie online, en we konden de juwelier niet overvallen. Melding zei 2 agenten

Pas bij de 3de agent kon het.

Ook de politie kon de juwelier overvallen 😛

Question is closed for new answers.
Selected answer as best
0

Fixed. Hij heeft voortaan het juiste aantal.

Ook een cooldown toegevoegd.

Nog niet gepushed naar live server.

Selected answer as best
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.